Vysoko-pevnostné šitie

Prezrite si možnosti pevnostného šitia, ktoré spĺňa aj tie najvyššie nároky pre pevnosť.

Kde sa používa pevnostné šitie?

Pevnostným šitím sa snažíme nahradiť zapletanie lán ktoré bolo časovo náročnejšie a hlavne zapletanie vyžadovalo skúseného pracovníka. Avšak po mnohých kusoch a dlhodobej manipulácii s lanom prichádzala bolesť rúk a prstov. Navyše je takéto zapletanie mimoriadne neefektívne. Ak je to možné a zákazníkovi vyhovujú parametre šitia, je to rýchlejšia forma spájania lán ako zapletanie. Je samozrejmé, že týmto spôsobom šijeme nie len laná, ale aj popruhy. Využitie nájdete všade tam kde je väčší nárok na pevnosť spojov lana alebo popruu. Laná napr. v lodnom sektore, sektor agility či upevňovanie nákladov, ba dokonca istiace pásy v automobile.

drager