Vysoko-pevnostné šitie

Prezrite si možnosti pevnostného šitia, ktoré spĺňa aj tie najvyššie nároky pre pevnosť.

Pod pojmom vysoko-pevnostné šitie rozumieme spoj robený šitím, teda na šijacom stroji, ktorý zvládne šiť materiál o hrúbke od 5mm do 14mm. Ide o šitie lán ako nekonečné oko alebo oko na koncoch lana či viac vrstiev popruhov pri výrobe upínacích pásov. Takýto spoj je pevný a hlavne vďaka technológiám ako sú NC stroje spoľahlivo stále rovnakým šitím s rovnakým počtom stehov. Pri tejto metóde je pomerne ľahko zistiteľná kvalita spoja, na rozdiel od spájania ultrazvukom, keďže steh je viditeľný a mal by byť neporušený. Pevnosť je samozrejme závislá od kvality použitých nití, od smeru ukladania stehu a samozrejme počtu stehov. Najlepšia ukážka šitia popruhu s ktorou sa bežne stretávame je bezpečnostný pás v aute, postroje pre výškové práce, upínacie popruhy na zabezpečenie nákladov atď. V našej firme sme schopní spraviť aj kontrolné trhacie skúšky šitia, a tak nadimenzovať pevnosť spoja k požadovaným paremetrom.

Kde sa používa pevnostné šitie?

Pevnostným šitím sa snažíme nahradiť zapletanie lán ktoré bolo časovo náročnejšie a hlavne zapletanie vyžadovalo skúseného pracovníka. Avšak po mnohých kusoch a dlhodobej manipulácii s lanom prichádzala bolesť rúk a prstov. Navyše je takéto zapletanie mimoriadne neefektívne. Ak je to možné a zákazníkovi vyhovujú parametre šitia, je to rýchlejšia forma spájania lán ako zapletanie. Je samozrejmé, že týmto spôsobom šijeme nie len laná, ale aj popruhy. Využitie nájdete všade tam kde je väčší nárok na pevnosť spojov lana alebo popruu. Laná napr. v lodnom sektore, sektor agility či upevňovanie nákladov, ba dokonca istiace pásy v automobile.

drager