Pevnostné šitie: Čo to je a kde sa používa?

Pevnostné šitie je moderným spôsobom spájania lán, ktoré je rýchle, efektívne, a ako vypovedá aj samotný názov tejto techniky – mimoriadne pevné. Ako vyzerá pevnostné šitie, aké sú jeho alternatívy a čo všetko sa dá pevnostným šitím vlastne zošiť? Všetky odpovede na tieto otázky sa dozviete priamo v našom článku. Ako vyzerá pevnostné šitie Pevnostné […]

Pevnostné šitie: Čo to je a kde sa používa?

Pevnostné šitie je moderným spôsobom spájania lán, ktoré je rýchle, efektívne, a ako vypovedá aj samotný názov tejto techniky – mimoriadne pevné. Ako vyzerá pevnostné šitie, aké sú jeho alternatívy a čo všetko sa dá pevnostným šitím vlastne zošiť? Všetky odpovede na tieto otázky sa dozviete priamo v našom článku.

Ako vyzerá pevnostné šitie

Pevnostné šitie sa až tak veľmi neodlišuje od iného druhu šitia na stroji. Používajú sa však oveľa pevnejšie nite a stehy napríklad na dvoch kúskoch zošitého lana. Výsledkom je mimoriadne pevné spojenie dvoch popruhov či lán, ktoré spĺňajú vysoké bezpečnostné štandardy.

Pevnostné šitie lán

Pevnostným šitím sa snažíme nahradiť zapletanie lán ktoré bolo časovo náročnejšie a hlavne zapletanie vyžadovalo skúseného pracovníka. Avšak po mnohých kusoch a dlhodobej manipulácii s lanom prichádzala bolesť rúk a prstov. Navyše je takéto zapletanie mimoriadne neefektívne.

Pevnostné šitie popruhov

Je samozrejmé, že týmto spôsobom šijeme nie len laná, ale aj popruhy. Využitie nájdete všade tam kde je väčší nárok na pevnosť spojov lana alebo popruhu. Laná napr. v lodnom sektore, sektor agility či upevňovanie nákladov, ba dokonca istiace pásy v automobile.

Produkty pevnostného šitia

Ak je to možné a zákazníkovi vyhovujú parametre šitia, je to rýchlejšia forma spájania lán ako zapletanie. Vo výsledku máme najčastejšie napríklad slučky na konci lán, kde sa pripevní karabína alebo iné kovanie a zahnutý koniec lana sa prišije k zvyšku lana.

Alternatívy k pevnostnému šitiu

Okrem spomínaného uzlenia poznáme pri niektorých materiáloch aj takzvané zváranie lán. Laná vytvorené zo syntetických materiálov sa dajú roztaviť a zvariť k sebe, no takýto spôsob narúša integritu materiálu a nikto vám nezaručí pevnosť. Šitie je najrýchlejší a najpevnejší spôsob „zapletania“ lán pre vytvorenie konečných produktov.

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

drager